Uppdaterad 171201

Seamountain's Zuper Zmaragd

 
   
Antal valpar: 8 st. Ej röntgningsbara: 8 st.

Antal röntgade valpar:
Antal HD-fria:
Antal AD-fria:

   
 
  HD: ED: Ögon: MH: FBR:

Utställning:

Övrigt:

G-kullen
e. C.I.E. NORD V-16 NORD V-15 SE V-15  NORD UCH Snowjar's Trendmaker

Valparna födda: 2017-05-10
Seamountain's Genuine Grosso           2 Bhkl valp SKK
3 valp II SSRK
BIR, BIG2 valp SBK
 
Seamountain's Genuine Galvano              
Seamountain's Genuine Groat           4 valp I SKK  
Seamountain's Genuine Groszy              
Seamountain's Genuine Gulden              
Seamountain's Genuine Guinea              
Seamountain's Genuine Gyllen              
Seamountain's Genuine Gazetta           2 Btkl valp SKK
2 Btkl valp SBK